ಪ್ರೇಮಾನುಭವ

baby-smile

ಅರಳುವ ಹೂವಿನ
ನರ್ತನ ದೃಶ್ಯವ
ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ
ಅರಳುವುದು ಪ್ರೇಮ |

ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ
ಪುಟ್ಟ ನಗುವನು
ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ
ಹುಟ್ಟುವುದು ಪ್ರೇಮ|

ಚಿಗುರಿನ ಚೈತ್ರದ
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರನು
ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ
ಚಿಗುರುವುದು ಪ್ರೇಮ|

ಉದಯಿಸುವ ರವಿಯ
ರಮ್ಯ ನೋಟವ
ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ
ಉದಯಿಸುವುದು ಪ್ರೇಮ|

ಗೂಡೊಳಗಿನ ಗುಬ್ಬಿಯು
ಇಣುಕಿ ನೋಡುವ ನೋಟವ
ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ
ಗೋಚರಿಸುವುದು ಪ್ರೇಮ|

ಅಂತರಂಗದ ಅಲೆಯು
ಅಮೃತದ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಲೆಯುವಾಗ ಅನುಭವಿಸುವ
ಅನುಭವವೇ ಪ್ರೇಮ|

– ಅಮಿತ ಪಾಟೀಲ, ಆಲಗೂರ

Advertisements

2 thoughts on “ಪ್ರೇಮಾನುಭವ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s