ಅಮ್ಮ, ಪುಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಂದಿರ

full-moon

ನೋಡೊ ಪುಟ್ಟ ಅಲ್ಲೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ|

ಗುಂಡು ಮೊಗದ ಚಂದಿರ
ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಸುಂದರ|

ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಥವನ್ನೇರಿ
ಚಂಗನೆ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿ|

ಬರುವನು ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
ಕೊಡುವನು ಚಂಡು ಆಡಲು|

ನಾ ಕೊಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ
ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನಿ ಕಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣೆ|

ಹಿಗೇ ಕೆಳುತ ನನ್ನ ಕವನ
ನಿನೀಗ ತಿನ್ನು ಹಾಲು-ಅನ್ನ|

– ಅಮಿತ ಪಾಟೀಲ, ಆಲಗೂರ
೦೯-೦೧-೨೦೧೭

Advertisements