ಮೀರಾ ಮಾಧವ

meera_maadhava

ಹೇ ಮಾಧವ,
ಇರುಳಿನಲ್ಲೂ ನೆರಳಾಗಿ
ಬರುವ ನೀ
ಮನಕೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ
ಮುದ ನೀಡುವೆ|

ಹೇ ಘನಶಾಮ,
ತಂಬೂರಿಯ ತಂತಿಯ
ಮೇಲೆ ನವಿಲುಗರಿಯಾಡಿಸಿ
ಸ್ವರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿ
ರೋಮಾಂಚನಗೋಳಿಸುವೆ|

ಹೇ ಮದಸೂಧನ,
ದೀಪವಾಗಿ ನಾ ಉರಿಯಲು
ಮನದ ಬತ್ತಿಯೊಳಗೆ
ನೀ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಹರಿದು
ಹೃದಯ ಹದಮಾಡುವೆ|

ಹೇ ಜನಾರ್ದನ,
ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಹೂವುಗಳ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿ
ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳ
ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಾವನವಾಗಿಸುವೆ|

ಹೇ ನಂದಗೋಪಾಲ,
ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೀನನಾಗಿ
ನೀ ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುವಾಗ
ನಾ ಕೇಳುತ್ತ ಕೇಳುತ್ತ
ನಿನ್ನೊಳಗೊಂದಾಗಿಬಿಡುವೆ|

– ಅಮಿತ ಪಾಟೀಲ, ಆಲಗೂರ
೩೧-೦೧-೨೦೧೭

Advertisements